Globalmalt

Technologie

keimkasten-sangerhausen

Proces słodowania jest wynikiem starannej obserwacji. Każda odmiana jęczmienia przerabiana jest w GlobalMalt oddzielnie, zgodnie z jej indywidualnymi właściwościami. Dla nowych partii jęczmienia przeprowadzamy w naszych laboratoriach mikrosłodowania, które umożliwiają nam ustalenie optymalnych parametrów produkcji słodu.

Wszystkie procesy technologiczne prowadzi wykwalifikowany personel, którego wysokie zawodowe kwalifikacje, ciągłe doskonalenie i miłość do zawodu stanowią podstawę wysokiej jakości naszych produktów. 2-hordenhochleistungsdarreworms

Jak ważna by nie była nasza wiedza i doświadczenie, to jednak sukces naszej pracy zależy również od użycia najnowocześniejszych urządze-„ i technologii. Już od dawna staramy się stać na czele postępu. I tak dwie pierwsze słodownie wieżowe świata, nadające kierunek całej branży, zostały zbudowane w zakładach GlobalMalt w Worms i Mülheim nad Ruhrą. Dziś GlobalMalt jest pierwszą grupą słodowni, która w celu uzyskania energii eksploatuje w niemalże wszystkich zakładach elektrociepłownie na bazie surowców odnawialnych.