Globalmalt

Stopka redakcyjna

GlobalMalt Polska Sp. z o.o
Ul. Fordońska 400
85-790 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 343 92 71
Faks: +48 523471810

e-mail: sekretariat@globalmalt.pl
URL:  www.globalmalt.com

Rejestracja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego KRS 0000006326

NIP: 879-22-59-248, Kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł